18. 5. 2009

Warrior Of The Light Online(1)

Zařazen do: Warrior Of The Light — admin @ 22.06

Paulo Coelho

Rozhovor s mistrem - sex

(Zde jsem přepsal nějaké poznámky z konverzace s J. mezi lety 1982 a 1990)
- Proč se sex stal tabu ?
- Protože je to alchymistický proces: transformuje ohromnou manifestaci spirituální energie,
kterou je láska, na fyzické gesto.
“Je nemožné porozumět sexu tak jak ho vidíme v dnešní době - jako pouhou odezvu na
několik fyzických stimulů. Ve skutečnosti, je to mnohem více než jen to, a nese s tím lidstvo a
lidské veškeré kulturní břímě. Vždy stojíme tváří v tvář nové zkušenosti a bereme sebou všechny
minulé zkušenosti - dobré i špatné - stejně tak ty koncepty, které civilizace přetvořila na pravidla.”
“Toto není správné, a musíme vyladit mozek tak, že každá sexuální zkušenost je unikátní,
stejně tak i každá zkušenost s láskou je unikátní.”
- Velmi těžké.
- Velmi. Ale každý jí musí vyzkoušet, protože téměř všechny lidské bytosti potřebují
udržovat tuto energii v pohybu. Takže, první věc kterou si každý musí uvědomit je že se skládá ze
dvou extrémů, které jdou vedle sebe během celého aktu: odpočinek a vzrušení.
“Jak může člověk udržet tyto protilehlé strany v harmonii ? Je zde jen jedna cesta:
skrz naprosté odevzdání sama sebe. Jak může někdo odevzdat sám sebe ? Zapomenutím minulých
traumat a nevytvářením očekávání budoucnosti - jinými slovy, orgasmus. Jak toho může někdo
dosáhnout ? Velmi jednoduše: nemít obavy z chybování.
“Ve skutečnosti, co se často stává je že začneme sexuální vztah myšlenkou, že všechno může
jít špatným směrem. Ale pokud se tak stane, jaký význam to bude mít ? Člověk si musí být jen
vědom faktu že musí dát všechno nejlepší a všechny křivdy musí uvést do pořádku.
“Jakmile se hledání rozkoše začne provádět odevzdáním sama sebe, s upřímností, člověk
ucítí jak se tělo začne stávat napjatým, jako tětiva luku, zatímco se mysl stane více odpočatá, jako
šíp připravený k vypálení. Mozek už více neovládá proces, který začne být řízen srdcem. A srdce
používá pět smyslů k tomu, aby ukázalo samo sebe ostatním.
-Pět smyslů ?
- Dotek, čich, zrak, sluch, chuť, všechny jsou zapojeny. Kupodivu, ve většině sexuálních
vztahů, lidé zkoušejí používat jen doteky a zrak: díky tomu se ochuzují o plnost zkušenosti.
- Potřebují toto všechno vědět oba partneři ?
- Pokud jeden partner odevzdá sama sebe kompletně, zmízí bariéry druhého, jakkoliv silné
mohly být. Protože akt odevzdání se znamená: “Věřím ti”. Druhý, který se začne cítit vystrašený,
očekavající vyzkoušet věci které nejsou vyjádřeny rozhovorem, je odzbrojen spontánností takového
postoje a relaxace. V tento moment vstupuje do hry sexuální energie.
” A tato energie není jenom dar částí těl, které nazýváme “erotické”. Rozšiřuje se celým
tělem, do každého pramene vlasů a po celé ploše kůže.
Každý milimetr teď vyzařuje odlišné světlo, které je rozpoznáno druhým tělem, a které se
kombinuje s dalším.
“Když se to stane, vstoupíme do druhu původního rituálu, který je příležitostí pro
transformaci. Všechny rituály, v jakékoliv formě, vyžadují to, aby byl člověk připraven poskytnout
sebe sama k navedení k novému pohledu na svět. To je to co dává ve významu rituál.
- Není tohle všechno o dost komplikovanější ?
- Je to daleko komplikovanější mít sex, jak jej člověk vidí v dneštní době, jako pouhý
mechanický akt, způsobující napětí během něj a prázdnotu poté. Všechno spirituální manifestuje
samo sebe vizuálně, vše vizuální se mění na spirituální energii, myslím si že to není tak těžké
pochopit. Po tom všem, zrodili jsme se se znalostí že máme tělo a duši. Proč nepochopit i to, že je
má i sex ?”

Příběh - Platba třikrát za tu stejnou věc

V oblasti Panjub existuje legenda o zloději, který se vloupal na farmu a ukradl 200 cibulí.
Ale před tím než stačil utéci, byl chycen farmářem a předveden před soud.
Smírčí soudce vyřkl rozsudek - platba dvaceti zlaťáků. Ale zloděj protestoval, prý je to pro
něj moc vysoká částka, soud mu tedy dal na vybranou: buď dostane dvacet ran, nebo sní 200 cibulí.
Zloděj si vybral snězení 200 cibulí. Když jedl dvacátou pátou, oči měl plné slz a v břiše cítil
pekelný oheň. A protože mu zbývalo ještě 175 dalších a věděl že už tento trest nevydrží, prosil o
trest dvaceti ranami.
Soud mu vyhověl. Ale když dostal desátou ránu bičem, žadonil o ukončení trestu, protože
nemohl snést tu blest.
Jeho přání bylo vyhověno, ale stále musel zaplatit deset zlaťáků.
Kdyby jsi akceptoval rozsudek, nemusel jsi jíst cibule a netrpěl by jsi pod bičem - řekl
soudce - ale ty jsi zvolil o hodně těžší cestu, neporozuměl jsi tomu, že když jednáš špatně, je lepší
zaplatit rychle a zapomenout na to.

Úvahy válečníka světla

Válečník světla nepoužívá pouze svoji sílu, ale také oponentovu energii.
Při vstupu do boje všechno ovládá jeho entuziasmus a pohyby které se naučil během
tréninku; jak se boj vyvíjí, zjišťuje že pro výhru jen entuziasmus a výcvik nestačí: nezbytná je
zkušenost.
Otevře své srdce Univerzu a požádá boha o inspiraci, takže každý nepřítelův výpad je pro
něj také lekce obrany.
Jeho společníci říkají: “Podívej se jak pověrčivý je. Zastavil boj kvůli tomu, aby vykonal
motlidbu, a respektuje protivníkovy triky.”
Válečník světla těmto provokacím nepřikládá význam. Ví, že bez inspirace a zkušeností
nikomu trénink nepřinese žádné ovoce.

Warrior of the Light, a www.paulocoelho.com.br publication.
Translation 1stangel.unas.cz

Žádné komentáře »

Dosud žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URI

Napsat komentář

Tyto stránky jsou vytvořeny systémem WordPress

WebZdarma.cz
WebZdarma.cz